Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

praga19 mW dniach 17-21 czerwca 2019 r. w czeskiej Pradze miała miejsce wielobranżowa konferencja naukowa World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planing Symposium WMCAUS. W konferecji aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W trakcie obrad Paweł Iwanowski wygłosił referat pt. Analysis of Load Bearing Capacity of Cement Concrete Airfield Pavement's Construction in Relation to its' Changes of Physico-Mechanical Parameters, którego autorami byli Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha oraz Paweł Iwanowski.

Konbin2019 mW dniach 11-14 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyła się X Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2019. Organizatorem konferencji był Inystut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, prof. dr hab. inż. Piotr NITA, mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Agata KOWALWSKA oraz mgr Aleksandra RUMAK, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Cellular geosynthetics in the aspect od application in airfield construction
- referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska

Assessment of the deterioration stage in the process of operation of airfield pavement functional elements made of asphalt concrete
- referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha

Assesment of atmospheric corrosion within the operational military facilities in the aspect of flight safety
- referat wygłosiła mgr Aleksandra Rumak

Ryn2019 mW dniach 9-12 czerwca 2019 r. odbyła sie międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą TRANSPORT XXI WIEKU. Organizatorem konferencji był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych, krajowych i zagranicznych, zajmujących się problematyką trasnportu odbyła się w malowczniym zamku w miejscowości Ryn na mazurach. Uczestnicy obradowali na temtaty związane z trasnportem szynowym, drogowym, lotniczym i morskim w aspekcie technino-technologicznym i organizacyjnym oraz z integracją środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT.

W konferencji czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Lotniskowego z ppłk dr inż. Mariuszem WESOŁOWSKIM na czele. Przedstawili Oni następujące referaty:

Impact of airfield pavement's operability on its anti-skid properties
- referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski

Examination of selected cleaning elements of airport service equipment in scope of airfield's movement areas maintenance
- referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski

Properties of de-icing agents for use on paved airfield pavements after their expiration dates
- referat wygłosiła mgr inż. Danuta Kowalska


20190516 120957 mW dniach 14-16 maja 2019 r. odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, jakim są XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Była to jublieuszowa impreza, zorganizowana już po raz 25. W Targach Kielce spotkali się przedstawiciele najważniejszych firm budowlanych, specjaliści z branży oraz zarządcy dróg

Podobnie jak i w latach ubiegłych, pracownicy Zakładu Lotniskowego oraz Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawili uczestnikom targów ofertę zakładu w zakresie budownictwa drogowego i lotniskowego.

szkolenieWat19 mW dniach 01-02 kwietnia 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną przeprowadzili szkolenie pt. "Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją". Adresatami szkolenia byli żołnieże zajmujący stanowiska ściścle związane z zarządzaniem infrastrukturą lotniskową, w szczegółności nawierzchniami lotniskowymi.

Z ramienia ITWL wykład wygłosili Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz dr inż. Adam Poświata. Szkolenie praktyczne z zakresu badań diagnostycznych i materiałowych przeprowadzili pracownicy Zakładu Lotniskowego związani z przedmiotowymi zagadnieniami.

Szkolenie obejmowało przede wszystkim omówienie nawierzchni wykonywanych z betonu asfaltowego oraz z betonu cementowego. Przedstawiono ich technologie budowy, w tym materiały do ich budowy, stosowany sprzęt oraz technologię i organizację robót. Zwrócono szczególną uwagę na polskie i światowe dokumenty normatywne stosowane na polskich obiektach lotniskowych, związane z budową i utrzymaniem nawierzhchni. Omówiono warunki odbioru i eksploatacji nawierzchni lotniskowych kładąc nacisk na sprawdzenie podstawowych paramterów użytkowych, do których zalicza się przede wszystkim nośność, równość i szorstkość.
Wykład zawierał także elementy utrzymania nawierzchni lotniskowych w warunkach normalnej i zimowej eksploatacji, diagnostykę nawierzhni lotniskowych oraz stosowanie środków odladzających do zmiowego utrzymania nawierzchni.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big