Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH


zaproszenie ITWLMamy zaszczyt zaprosić Państwa serdecznie na jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, jakim są XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Na stoisku Zakładu Lotniskowego ITWL (E-28) będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z szeroką ofertą Zakładu.

Targi odbędą się w dniach 14-16 maja 2019 r. w obiekcie TARGI KIELCE S.A. przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

 

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja na targi

Pobierz zaproszenie

generał 2 mDnia 12 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych miała miejsce wizyta Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Dariusza Ryczkowskiego. Na spotkaniu omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz przedstawiono kierunki rozwoju i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Lotniskowy w zakresie infrastruktury lotniskowej.

W spotkaniu brał udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wraz z przedstawicielami swojego zespołu.

Dyrektor Żyluk przedstawił prezentację w zakresie dorobku oraz kierunków rozwoju ITWL, natomiast ppłk Wesołowski zaprezentował możliwości naukowo-badawcze Zakładu Lotniskowego, w tym szeroki zakres innowacyjnych prac prowadzonych na potrzeby rozwoju wojskowej infrastruktury lotniskowej.


Jurata 1 mW dniach 20-21 listopada 2018 r. w Juracie odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna Infrastruktury Wojskowej Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ”

W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL –
ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, który w dniu 20 listopada 2018 r. wygłosił referat nt.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych do budowy i wzmacniania naturalnych nawierzchni lotniskowych.”

Jel Gora 4 mW dniach 15-16.11.2018 r. w Jeleniej Górze odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, dr inż. Adam POŚWIATA oraz prof. dr hab. inż. Piotr NITA, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia, referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI w dniu 16.11.2018 r.

Ocena równości nawierzchni lotniskowych w aspekcie obowiązujących dokumentów normatywnych, referat wygłosił dr inż. Adam POŚWIATA w dniu 16.11.2018 r.

Lotniskowe nawierzchnie na powłokach lodowych jezior, referat wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr NITA.

leznica4GL mW dniach 15-16 maja 2018 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego przeprowadzili szkolenie z badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych zgodnie z normą obronną NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe - Naturalne nawierzchnie lotniskowe - Badania nośności. Odbiorcami szkolenia byli żołnierze oraz pracownicy cywilni związani z prawidłowym utrzymaniem infrastruktury lotniskowej, w szczególności nawierzchni lotniskowych. W ciągu dwóch dni szkolenia kursantom przekazano wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych oraz aparatury badawczej stosowanej do ich oceny. W szkoleniu wzięło udział blisko 70 osób, z których każdy otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Szkolenie przeprowadzili:

  • ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI
  • mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA
  • mgr inż. Paweł IWANOWSKI
  • mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI
leznica1 m leznica2 m leznica3 m

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big