Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

generał 2 mDnia 12 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych miała miejsce wizyta Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Dariusza Ryczkowskiego. Na spotkaniu omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz przedstawiono kierunki rozwoju i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Lotniskowy w zakresie infrastruktury lotniskowej.

W spotkaniu brał udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wraz z przedstawicielami swojego zespołu.

Dyrektor Żyluk przedstawił prezentację w zakresie dorobku oraz kierunków rozwoju ITWL, natomiast ppłk Wesołowski zaprezentował możliwości naukowo-badawcze Zakładu Lotniskowego, w tym szeroki zakres innowacyjnych prac prowadzonych na potrzeby rozwoju wojskowej infrastruktury lotniskowej.


Jurata 1 mW dniach 20-21 listopada 2018 r. w Juracie odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna Infrastruktury Wojskowej Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ”

W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL –
ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, który w dniu 20 listopada 2018 r. wygłosił referat nt.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych do budowy i wzmacniania naturalnych nawierzchni lotniskowych.”

Jel Gora 4 mW dniach 15-16.11.2018 r. w Jeleniej Górze odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, dr inż. Adam POŚWIATA oraz prof. dr hab. inż. Piotr NITA, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia, referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI w dniu 16.11.2018 r.

Ocena równości nawierzchni lotniskowych w aspekcie obowiązujących dokumentów normatywnych, referat wygłosił dr inż. Adam POŚWIATA w dniu 16.11.2018 r.

Lotniskowe nawierzchnie na powłokach lodowych jezior, referat wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr NITA.

leznica4GL mW dniach 15-16 maja 2018 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego przeprowadzili szkolenie z badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych zgodnie z normą obronną NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe - Naturalne nawierzchnie lotniskowe - Badania nośności. Odbiorcami szkolenia byli żołnierze oraz pracownicy cywilni związani z prawidłowym utrzymaniem infrastruktury lotniskowej, w szczególności nawierzchni lotniskowych. W ciągu dwóch dni szkolenia kursantom przekazano wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych oraz aparatury badawczej stosowanej do ich oceny. W szkoleniu wzięło udział blisko 70 osób, z których każdy otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Szkolenie przeprowadzili:

  • ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI
  • mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA
  • mgr inż. Paweł IWANOWSKI
  • mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI
leznica1 m leznica2 m leznica3 m

IMG 5139 mW dniach 08.05.2018 - 10.05.2018 r. w Kielcach odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA wraz z Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym. Targi AUTOSTRADA - POLSKA są jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i stanowią przegląd najnowszych osiągnięć branży budowlanej. Podobnie jak i w latach ubiegłych, pracownicy Zakładu Lotniskowego oraz Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawili uczestnikom targów ofertę zakładu w zakresie budownictwa drogowego i lotniskowego.

Wydarzeniem towarzyszącym targom była konferencja naukowa "Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych" zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski pełnił funkcję przewodniczącego sesji dotyczącej nieniszczących metod diagnostycznych. Jednym z elementów konferencji była sesja plakatowa, w której pracownicy zakładu zaprezentowali plakaty:

"Review of modern methods for continuous friction measurement on airfield pavements" Iwanowski Paweł, Blacha Krzysztof, Wesołowski, Mariusz,

"Evaluation of airfield pavement evenness condition" Pietruszewski Paweł, Poświata Adam, Wesołowski Mariusz.

Podczas uroczystej kolacji Zarząd Targów Kielce uhonorował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z okazji jubileuszu 65-lecia swojej działalności. Statuetkę z rąk prezesa zarządu Targów Kielce odebrał kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

DSC00030 m Wh1w4941 20180508 Binkowski Targi Kielce Autostrada gala m Wh1w4964 20180508 Binkowski Targi Kielce Autostrada gala m

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big