Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

logo ITWLDOBROWLSKIITWL w konsorcjum z firmą Dobrowolski Sp. z o.o. otrzymał finansowanie projektu z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ze strony ITWL projekt realizowany będzie przez kadrę Zakładu Lotniskowego we współpracy z Zakładem Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły. Oczekiwany efekt zrewolucjonizuje sposób badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, jednocześnie istotnie zwiększając bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych w naziemnym polu manewrowym.

NCBR przyznało finansowanie projektu w wysokości 4 457 729,41 zł.

Czas realizacji projektu to 33 miesiące.

ZSN 2020 m

W dniach 6 -11 stycznia 2020 r. w Szczyrku miała miejsce XLVIII edycja Zimowej Szkoły Niezawodności. W tym roku konferencja zorganizowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnikę Warszawską skupiała tematykę związaną z niezawodnością obiektów i systemów technicznych. Tematyka referatów obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. W konferencji uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego – ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz Kierownik Pracowni Badań Materiałów Lotniskowych w Zakładzie Lotniskowym – mgr inż. Danuta Kowalska. Przedstawili Oni wyniki prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Lotniskowym w postaci następujących referatów:

Wpływ elementów czyszczących sprzętu do utrzymania lotnisk na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
Mariusz Wesołowski, Danuta Kowalska, Aleksandra Rumak

Ocena stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w oparciu o wskaźnik APCI
Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha, Paweł Iwanowski

20191028 131745 mW dniu 28 października 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego przeprowadzili szkolenie dla Inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego na temat Diagnostyka sztucznych i naturalnych nawierzchni lotniskowych – Szkolenie teoretyczno-praktyczne. Zajęcia obejmowały prezentację terenowych badań nośności, równości, szorstkości sztucznych nawierzchni lotniskowych, a także badań georadarowych. Przedstawiono także zagadnienie kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. Zwrócono również uwagę na aspekty często pomijane w trakcie oceny stanu nawierzchni. Poza częścią teoretyczną, uczestnicy szkolenia mogli bezpośrednio uczestniczyć w badaniach diagnostycznych oraz z bliska zapoznać się z używaną do tych celów aparaturą pomiarowo-badawczą. Prezentacje przeprowadzono w oparciu o polskie normy obronne.

Szkolenie prowadzone było na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i wzięło w nim udział szesnastu uczestników.

praga19 mW dniach 17-21 czerwca 2019 r. w czeskiej Pradze miała miejsce wielobranżowa konferencja naukowa World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planing Symposium WMCAUS. W konferecji aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W trakcie obrad Paweł Iwanowski wygłosił referat pt. Analysis of Load Bearing Capacity of Cement Concrete Airfield Pavement's Construction in Relation to its' Changes of Physico-Mechanical Parameters, którego autorami byli Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha oraz Paweł Iwanowski.

Konbin2019 mW dniach 11-14 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyła się X Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2019. Organizatorem konferencji był Inystut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, prof. dr hab. inż. Piotr NITA, mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Agata KOWALWSKA oraz mgr Aleksandra RUMAK, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Cellular geosynthetics in the aspect od application in airfield construction
- referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska

Assessment of the deterioration stage in the process of operation of airfield pavement functional elements made of asphalt concrete
- referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha

Assesment of atmospheric corrosion within the operational military facilities in the aspect of flight safety
- referat wygłosiła mgr Aleksandra Rumak

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big