Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

generał 2 mDnia 12 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych miała miejsce wizyta Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Dariusza Ryczkowskiego. Na spotkaniu omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz przedstawiono kierunki rozwoju i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Lotniskowy w zakresie infrastruktury lotniskowej.

W spotkaniu brał udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wraz z przedstawicielami swojego zespołu.

Dyrektor Żyluk przedstawił prezentację w zakresie dorobku oraz kierunków rozwoju ITWL, natomiast ppłk Wesołowski zaprezentował możliwości naukowo-badawcze Zakładu Lotniskowego, w tym szeroki zakres innowacyjnych prac prowadzonych na potrzeby rozwoju wojskowej infrastruktury lotniskowej.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big