Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

szkolenieWat19 mW dniach 01-02 kwietnia 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną przeprowadzili szkolenie pt. "Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją". Adresatami szkolenia byli żołnieże zajmujący stanowiska ściścle związane z zarządzaniem infrastrukturą lotniskową, w szczegółności nawierzchniami lotniskowymi.

Z ramienia ITWL wykład wygłosili Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz dr inż. Adam Poświata. Szkolenie praktyczne z zakresu badań diagnostycznych i materiałowych przeprowadzili pracownicy Zakładu Lotniskowego związani z przedmiotowymi zagadnieniami.

Szkolenie obejmowało przede wszystkim omówienie nawierzchni wykonywanych z betonu asfaltowego oraz z betonu cementowego. Przedstawiono ich technologie budowy, w tym materiały do ich budowy, stosowany sprzęt oraz technologię i organizację robót. Zwrócono szczególną uwagę na polskie i światowe dokumenty normatywne stosowane na polskich obiektach lotniskowych, związane z budową i utrzymaniem nawierzhchni. Omówiono warunki odbioru i eksploatacji nawierzchni lotniskowych kładąc nacisk na sprawdzenie podstawowych paramterów użytkowych, do których zalicza się przede wszystkim nośność, równość i szorstkość.
Wykład zawierał także elementy utrzymania nawierzchni lotniskowych w warunkach normalnej i zimowej eksploatacji, diagnostykę nawierzhni lotniskowych oraz stosowanie środków odladzających do zmiowego utrzymania nawierzchni.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big