Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

praga19 mW dniach 17-21 czerwca 2019 r. w czeskiej Pradze miała miejsce wielobranżowa konferencja naukowa World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planing Symposium WMCAUS. W konferecji aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W trakcie obrad Paweł Iwanowski wygłosił referat pt. Analysis of Load Bearing Capacity of Cement Concrete Airfield Pavement's Construction in Relation to its' Changes of Physico-Mechanical Parameters, którego autorami byli Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha oraz Paweł Iwanowski.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big