Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Konbin2019 mW dniach 11-14 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyła się X Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2019. Organizatorem konferencji był Inystut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, prof. dr hab. inż. Piotr NITA, mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Agata KOWALWSKA oraz mgr Aleksandra RUMAK, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Cellular geosynthetics in the aspect od application in airfield construction
- referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska

Assessment of the deterioration stage in the process of operation of airfield pavement functional elements made of asphalt concrete
- referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha

Assesment of atmospheric corrosion within the operational military facilities in the aspect of flight safety
- referat wygłosiła mgr Aleksandra Rumak

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big