Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Ryn2019 mW dniach 9-12 czerwca 2019 r. odbyła sie międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą TRANSPORT XXI WIEKU. Organizatorem konferencji był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych, krajowych i zagranicznych, zajmujących się problematyką trasnportu odbyła się w malowczniym zamku w miejscowości Ryn na mazurach. Uczestnicy obradowali na temtaty związane z trasnportem szynowym, drogowym, lotniczym i morskim w aspekcie technino-technologicznym i organizacyjnym oraz z integracją środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT.

W konferencji czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Lotniskowego z ppłk dr inż. Mariuszem WESOŁOWSKIM na czele. Przedstawili Oni następujące referaty:

Impact of airfield pavement's operability on its anti-skid properties
- referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski

Examination of selected cleaning elements of airport service equipment in scope of airfield's movement areas maintenance
- referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski

Properties of de-icing agents for use on paved airfield pavements after their expiration dates
- referat wygłosiła mgr inż. Danuta Kowalska

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big