Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

logo ITWLDOBROWLSKIITWL w konsorcjum z firmą Dobrowolski Sp. z o.o. otrzymał finansowanie projektu z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ze strony ITWL projekt realizowany będzie przez kadrę Zakładu Lotniskowego we współpracy z Zakładem Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły. Oczekiwany efekt zrewolucjonizuje sposób badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, jednocześnie istotnie zwiększając bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych w naziemnym polu manewrowym.

NCBR przyznało finansowanie projektu w wysokości 4 457 729,41 zł.

Czas realizacji projektu to 33 miesiące.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big