Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

ZSN 2020 m

W dniach 6 -11 stycznia 2020 r. w Szczyrku miała miejsce XLVIII edycja Zimowej Szkoły Niezawodności. W tym roku konferencja zorganizowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnikę Warszawską skupiała tematykę związaną z niezawodnością obiektów i systemów technicznych. Tematyka referatów obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. W konferencji uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego – ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz Kierownik Pracowni Badań Materiałów Lotniskowych w Zakładzie Lotniskowym – mgr inż. Danuta Kowalska. Przedstawili Oni wyniki prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Lotniskowym w postaci następujących referatów:

Wpływ elementów czyszczących sprzętu do utrzymania lotnisk na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
Mariusz Wesołowski, Danuta Kowalska, Aleksandra Rumak

Ocena stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w oparciu o wskaźnik APCI
Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha, Paweł Iwanowski

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big