Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Jel Gora 4 mW dniach 15-16.11.2018 r. w Jeleniej Górze odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, dr inż. Adam POŚWIATA oraz prof. dr hab. inż. Piotr NITA, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia, referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI w dniu 16.11.2018 r.

Ocena równości nawierzchni lotniskowych w aspekcie obowiązujących dokumentów normatywnych, referat wygłosił dr inż. Adam POŚWIATA w dniu 16.11.2018 r.

Lotniskowe nawierzchnie na powłokach lodowych jezior, referat wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr NITA.

leznica4GL mW dniach 15-16 maja 2018 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego przeprowadzili szkolenie z badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych zgodnie z normą obronną NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe - Naturalne nawierzchnie lotniskowe - Badania nośności. Odbiorcami szkolenia byli żołnierze oraz pracownicy cywilni związani z prawidłowym utrzymaniem infrastruktury lotniskowej, w szczególności nawierzchni lotniskowych. W ciągu dwóch dni szkolenia kursantom przekazano wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych oraz aparatury badawczej stosowanej do ich oceny. W szkoleniu wzięło udział blisko 70 osób, z których każdy otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Szkolenie przeprowadzili:

 • ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI
 • mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA
 • mgr inż. Paweł IWANOWSKI
 • mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI
leznica1 m leznica2 m leznica3 m

IMG 5139 mW dniach 08.05.2018 - 10.05.2018 r. w Kielcach odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA wraz z Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym. Targi AUTOSTRADA - POLSKA są jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i stanowią przegląd najnowszych osiągnięć branży budowlanej. Podobnie jak i w latach ubiegłych, pracownicy Zakładu Lotniskowego oraz Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawili uczestnikom targów ofertę zakładu w zakresie budownictwa drogowego i lotniskowego.

Wydarzeniem towarzyszącym targom była konferencja naukowa "Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych" zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski pełnił funkcję przewodniczącego sesji dotyczącej nieniszczących metod diagnostycznych. Jednym z elementów konferencji była sesja plakatowa, w której pracownicy zakładu zaprezentowali plakaty:

"Review of modern methods for continuous friction measurement on airfield pavements" Iwanowski Paweł, Blacha Krzysztof, Wesołowski, Mariusz,

"Evaluation of airfield pavement evenness condition" Pietruszewski Paweł, Poświata Adam, Wesołowski Mariusz.

Podczas uroczystej kolacji Zarząd Targów Kielce uhonorował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z okazji jubileuszu 65-lecia swojej działalności. Statuetkę z rąk prezesa zarządu Targów Kielce odebrał kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

DSC00030 m Wh1w4941 20180508 Binkowski Targi Kielce Autostrada gala m Wh1w4964 20180508 Binkowski Targi Kielce Autostrada gala m

DSC 1158 pm

W dniach 16-17 kwietnia 2018 roku Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził szkolenie w ramach kursu doskonalącego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną. Kurs przeprowadzony został dla żołnierzy oraz pracowników wojska odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury lotniskowej. Uczestnikom szkolenia przekazano wiadomości teoretyczne dotyczące eksploatacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wykorzystywaną do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Ze strony ITWL kurs prowadzili:

 • dr inż. Adam Poświata,
 • ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Prezentację sprzętu badawczego będącego na wyposażeniu ITWL przeprowadzili:

 • mgr inż. Danuta Kowalska
 • mgr Aleksandra Rumak
 • mjr mgr inż. Krzysztof Blacha
 • mgr inż. Paweł Iwanowski
 • mgr inż. Paweł Pietruszewski
Zakład Z 24 marzec 2018 m

Z końcem marca 2018 roku dr inż. Piotr Barszcz odszedł na emeryturę i zakończył  tym samym współpracę z Zakładem Lotniskowym. W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych spędził 33 lata, początkowo jako żołnierz zawodowy, później jako pracownik cywilny. W Zakładzie Lotniskowym przepracował 4 lata na stanowisku adiunkta. W tym czasie wspierał zakład w realizacji wielu prac badawczo-rozwojowych, brał czynny udział w wykonywanych ekspertyzach, konsultacjach technologicznych, szkoleniach personelu służby infrastruktury lotniskowej, konferencjach zagranicznych i krajowych oraz wielu innych dziedzinach życia Zakładu.

Za to wszystko Piotrku bardzo dziękujemy i życzmy Ci dalszej pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym oraz ciągłej konsekwencji w realizacji zaplanowanych celów.

 

   

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big