Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

GD180221PS 351 1 mW dniach 20-23.02.2018 roku w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo odbył się 15th International Winter Road Congress, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pracownicy Zakładu Lotniskowego przygotowali artykuł oraz poster pt. ,,Standard of ice Early Warning Systems on Polish runways – possible use on roads", którego autorami byli ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, mgr inż. Danuta Kowalska oraz Jan Szczerbiński (Narzędzia Badawcze Drogownictwa, NBD). Referat przestawił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski. Ponadto, w trakcie trwania konferencji ITWL reprezentował także przedstawiciel Działu Rozwoju i Promocji, który zorganizował stoisko promocyjne na temat działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej przez Zakład Lotniskowy.

Ceremonię otwarcia kongresu uświetniła obecność przedstawicieli rządów Polski Litwy, Czarnogóry i Japonii. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk uroczyście otworzył Kongres. Oprócz szefa polskiego resortu infrastruktury, gości kongresu przywitali także prezydent PIARC Claude Van Rooten oraz Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

International Winter Road Congress to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży drogowej na świecie. Konferencja była doskonałą okazją, aby omówić kluczowe kwestie  związane z drogownictwem, bezpieczeństwem drogowym, podsumować doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania  dróg,  a  także  rozmawiać  o  wyzwaniach,  jakie  stoją przed branżą. Wydarzenie obfitowało w rzeczowe debaty, atrakcyjne panele tematyczne podczas których europejscy i światowi eksperci, naukowcy, urzędnicy państwowi i partnerzy biznesowi angażowali się w dyskusje i konsultacje dotyczące obsługi dróg w czasie zimy. Była to również wyśmienita okazja do tego by nawiązać kontakty biznesowe z wystawcami reprezentującymi najwyższy światowy poziom wiedzy i doświadczenia. Doświadczenie to było szczególnie istotne ze względu na fakt, iż jednym z obszarów działalności Zakładu Lotniskowego jest weryfikacja jakości środków do zapobiegania oblodzeniu i odladzania elementów funkcjonalnych lotnisk.

Dnia 21.02.2018 r. odbyła się debata panelowa pt. ,,Technologie oraz rozwiązania systemowe w zimowym utrzymaniu dróg. Polska i Norwegia - wymiana doświadczeń", zorganizowana przez Ambasadę Królestwa Norwegii w której udział brał ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ze strony norweskiej w debacie uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej oraz  firm branżowych zajmujących się sprzętem do utrzymiania bieżącego dróg.

Organizatorami Kongresu były World Road Association, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, we współpracy z Miastem Gdańsk oraz Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. Patronem honorowym Kongresu było Ministerstwo Infrastruktury.

DSC 0814 m 20180223 083512 m DSC 0810 m
Krzysiek m

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk zorganizował kolejną konferencję z cyklu Zimowa Szkoła Niezawodności. Konferencja odbyła się w dniach 7-13 stycznia 2018 r. Tematykę konferencji stanowiły zagadnienia systemów technicznych dotyczące bardzo szerokiego obszaru zastosowań.

Wśród uczestników obecni byli pracownicy Zakładu Lotniskowego: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz mjr mgr inż. Krzysztof Blacha. Mjr Blacha wygłosił referat pod tytułem „Wpływ stopnia degradacji betonowych nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych” autorstwa Mariusza Wesołowskiego, Piotra Barszcza oraz Krzysztofa Blachy.

Zaproponowany przez autorów wskaźnik charakteryzujący stopień degradacji nawierzchni lotniskowych (wykonanych z betonu cementowego) elementów funkcjonalnych lotniska mieści się w granicach od wartości 0 oznaczającej nawierzchnię w stanie idealnym do wartości 100 oznaczającej nawierzchnię niezdatną do dalszej eksploatacji. W oparciu o zweryfikowane parametry charakteryzujące stopień degradacji nawierzchni lotniskowych (wykonanych z betonu cementowego) można prognozować i szacować okres bezpiecznej eksploatacji określonego elementu funkcjonalnego lotniska.

   

ULC 2017W dniu 17.10.2017r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, przeprowadzili szkolenie praktyczne dla pracowników Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt.: „Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją”, które odbyło się na ternie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • inwentaryzację uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i betonu asfaltowego,
  • ocenę nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych metodą ACN-PCN według wymagań Załącznika 14 ICAO,
  • ocenę równości nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
  • ocenę szorstkości nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
  • ocenę nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
  • sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie warstwy przypowierzchniowej nawierzchni lotniskowej,
  • sprawdzenie makrotekstury nawierzchni lotniskowej,
  • pokaz sprzętu stosowanego do badań i oceny powyższych parametrów sztucznych nawierzchni lotniskowych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest organem centralnej administracji rządowej właściwym
w sprawach lotnictwa cywilnego.

Szymany 2017

W dniach 23-24.11.2017 r. w Szymanach odbyła się I Konferencja Naukowo – Techniczna „ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO”. W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI i dr inż. Adam POŚWIATA.

W trakcie konferencji ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wygłosił referat na temat:

  • Nawierzchnie lotniskowe, jako element infrastruktury krytycznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem lotnisk. Autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i dr inż. Adam Poświata.

PCA 2017Konferencja zorganizowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: dr inż. Adam POŚWIATA i ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI.

W trakcie konferencji dr inż. Adam Poświata wygłosił referat na temat:

  • Badania i ocena zgodności infrastruktury specjalnej – drogi szybkiego ruchu i nawierzchnie portów lotniczych. Autorzy: dr inż. Adam Poświata i ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big