Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

rynia2017

Konferencja zorganizowana przez Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
w Rynii. W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI i mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA.

Ww. pracownicy wygłosili następujące referaty:

 • Problemy eksploatacji sztucznych i darniowych nawierzchni lotniskowych,referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski w dniu 24.10.2017r.
 • Badanie nośności nawierzchni darniowych lotnisk i lądowisk w świetle wymagań normy obronnej NO-17-A503:2017, referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha w dniu 24.10.2017r.

W dniach 17-22.09.2017 r. w Krynicy Zdrój odbyła się 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.
W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL:
prof. dr hab. inż. Piotr NITA i ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

 • Dynamiczne oddziaływanie pracującego statku powietrznego na betonową nawierzchnię lotniskową, referat wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr NITA w dniu 21.09.2017r.
 • Badania porównawcze urządzeń przeznaczonych do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk, Autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, dr inż. Piotr Barszcz, mjr mgr inż. Krzysztof Blacha, referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI w dniu 21.09.2017r.
Radom 2017

W dniach 25-26.08.2017 r. w Radomiu podczas międzynarodowych pokazów lotniczych „AirSHOW 2017” odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”.


W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, który wygłosił referat na temat: Przenośne kompozytowe nawierzchnie lotniskowe elementem bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie lotniczym.

W dniach 9-11 maja 2017 w Kielcach miała miejsce kolejna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na targach prezentowano najnowocześniejszy sprzęt, materiały oraz technologie związane z budownictwem komunikacyjnym.

Wśród wystawców, jak co roku, nie zabrakło przedstawicieli Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz dr inż. Adam Poświata przy współpracy Działu Rozwoju i Promocji ITWL prezentowali ofertę Zakładu Lotniskowego oraz nowe technologie dotyczące badań umożliwiających ocenę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych i drogowych.
DSC04292 m
DSC04288 m DSC04285 m DSC04290 m
DSC04113 m

W dniach 27-28.04.2017 roku w Wilnie odbyła się 10th International Conference "Environmental Engineering", zorganizowana przez Vilnius Gediminas Technical Univeristy, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pracownicy Zakładu Lotniskowego przygotowali i wygłosili trzy referaty o następującej tematyce:

 • The impact of load bearing capacity of airfield pavement structures on the air traffic safety,
  autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, mjr mgr inż. Krzysztof Blacha,
  referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski;

 • Determination of parameters of the air-void system in airfield pavement concrete using computed tomography,
  autorzy: mgr inż. Danuta Kowalska, mgr inż. Paweł Iwanowski, mgr inż. Agata Kowalewska,
  referat wygłosiła mgr inż. Danuta Kowalska;

 • Multi-criteria analysis in assessment of the degree of degradation pavement elements functional airports made of cement concrete,
  autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, dr inż. Piotr Barszcz, mjr mgr inż. Krzysztof Blacha,
  referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big