Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

DSC 2533 m Z dniem 3 kwietnia 2017 kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA, pracownik Zakładu Lotniskowego, został mianowany na stopień wojskowy majora. Jednocześnie objął On stanowisko Kierownika Pracowni Budowy, Eksploatacji oraz Badań Nawierzchni Lotniskowych w Zakładzie Lotniskowym ITWL.

DSC04099 m

W dniach 4 – 5 kwietnia 2017 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA, których organizatorem byli Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, wśród których obecny był Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.


W trakcie trwania konferencji ITWL reprezentowali także przedstawiciele Działu Rozwoju i Promocji, którzy zorganizowali stoisko promocyjne na temat działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej przez ITWL.


Zakres tematyczny wydarzenia obejmował wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

W dniach 14-16 marca 2017 roku szwajcarska firma Boschung, jak co roku, zorganizowała prezentację sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych i drogowych. W 12 edycji Boschung Winter Demo Days wzięło udział 183 zwiedzających spośród 29 krajów z całego świata. Wśród uczestników byli również przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, mgr inż. Danuta Kowalska oraz ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski. Pokazy odbyły się na lotnisku Saanen/Gstad malowniczo położonym w szwajcarskich Alpach. DSC04026
DSC04029 DSC04036 DSC04061 DSC04046
DSC00002 m

W dniach 23-24 stycznia 2017 roku Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził szkolenie w ramach kursu doskonalącego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną. Kurs przeprowadzony został dla żołnierzy oraz pracowników wojska odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury lotniskowej. Uczestnikom szkolenia przekazano wiadomości teoretyczne dotyczące eksploatacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wykorzystywaną do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Ze strony ITWL kurs prowadzili:

 • dr inż. Adam Poświata,
 • ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Prezentację sprzętu badawczego będącego na wyposażeniu ITWL przeprowadzili:

 • mgr inż. Danuta Kowalska
 • mgr inż. Agata Misztal
 • kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
 • mgr inż. Paweł Iwanowski
 • mgr inż. Paweł Pietruszewski

TransComp 2016 W dniach 5 - 8 grudnia 2016 roku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja TransComp 2016. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz przez Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyli ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA, mgr inż. Paweł IWANOWSKI, mgr inż. Agata KOWALEWSKA oraz mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI.

Przedstawione referaty:

 • Wielokryterialna metoda oceny stopnia zdegradowania nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego
  Autorzy - dr inż. Piotr Barszcz, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha w dniu 07.12.2016r.
 • Charakterystyka tarcia nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - mgr inż. Paweł Iwanowski, ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski w dniu 07.12.2016r.
 • Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych a bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne
  Autorzy - mgr inż. Danuta Kowalska, mgr inż. Agata Kowalewska
  Referat wygłosiła mgr inż. Agata Kowalewska w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ stanu równości nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
  Autorzy - dr inż. Adam Poświata, mgr inż. Paweł Pietruszewski
  Referat wygłosił mgr inż. Paweł Pietruszewski w dniu 07.12.2016r.
 • Wpływ właściwości mechanicznych konstrukcji betonowej nawierzchni lotniskowej na stan jej nośności
  Autorzy - ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski, kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha
  Referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski w dniu 07.12.2016r.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big