Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

ulc

W dniach 12-13.12.2016 roku przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, tj.: prof. dr hab. inż. Piotr NITA, dr inż. Adam POŚWIATA oraz ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI przeprowadzili szkolenie dla pracowników Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt.: „Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją”. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • rodzaje nawierzchni lotniskowych
 • technologie budowy nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego
 • technologię i organizację robót
 • warunki odbioru i przekazania do eksploatacji, sprawdzenie podstawowych parametrów użytkowych (nośność, równość, szorstkość, itp.)
 • utrzymanie nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i betonu asfaltowego w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach zimowych
 • diagnostykę nawierzchni lotniskowych
 • stosowanie środków odladzających do zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych
 • dokumenty normatywne stosowane przy budowie i utrzymaniu nawierzchni lotniskowych

noweMiasto1 W dniach od 28.11.2016 r. do 02.12.2016 r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) przeprowadzili badania terenowe, których celem było określenie aktualnego stanu nośności nawierzchni lotniskowych wszystkich elementów funkcjonalnych lotniska (EFL), tj.: drogi startowej (DS), głównej drogi kołowania (GDK), łączących dróg kołowania: DKŁ-1, DKŁ-2, DKŁ-3 i DKŁ-4 oraz płyt postojowych: PPS-1, PPS-2, PPS-3 i PPS-4 na obiekcie lotniskowym Nowe Miasto nad Pilicą. Zakres badań obejmował:

 • pomiary ugięć sprężystych konstrukcji ocenianych nawierzchni z wykorzystaniem ugięciomierza lotniskowego typu HWD
 • wykonanie odwiertów rdzeniowych w celu identyfikacji konstrukcji ocenianych nawierzchni
 • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych materiałów pobranych z konstrukcji ocenianych nawierzchni (odwiertów rdzeniowych) w laboratorium Zakładu Lotniskowego ITWL
 • sprawdzenie parametru nośności podłoża gruntowego bezpośrednio pod konstrukcją ocenianych nawierzchni
 • przeprowadzenie analizy stanu nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych ocenianych EFL i określenie ich aktualnego stanu w tym zakresie, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych, całkowitych liczb operacji lotniczych dla wskazanych typów wojskowych statków powietrznych (WSP) oraz wskaźnika nośności PCN
noweMiasto2 noweMiasto3

Ocenę stanu nośności sztucznych nawierzchni lotniskowych na obiekcie Nowe Miasto nad Pilicą przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL:

ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI

kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA

dr inż. Piotr BARSZCZ

mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI

mgr inż. Paweł IWANOWSKI

mgr Marcin WAŁDYKOWSKI

tech. Wiesław EYCHLER

asm grupoweW dniach 20.07. - 22.07.2016 r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) brali udział w realizacji zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Zadanie, realizowane wspólne z Jednostką Wojskową 1128 Malbork polegało na przygotowaniu dwóch lądowisk dla śmigłowców w m. Brzegi k. Krakowa. Pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL przeprowadzili badania nośności podłoża gruntowego i nowo uformowanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na potrzeby wykonania lądowisk oraz udzielili wsparcia merytorycznego w zakresie problemów pojawiających się w czasie realizacji zadania. Wsparcie organizatorów Światowych Dni Młodzieży było jednym z głównych zadań realizowanych przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w tym roku.
 
sdm sokol sdm noc sdm ladowiska
 
sdm 17 sdm 2

W realizacji zadania uczestniczyli:

ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI,

kpt. mgr inż. Krzysztof BLACHA,

mgr inż. Paweł IWANOWSKI,

mgr inż. Paweł PIETRUSZEWSKI,

mgr Robert WESOŁOWSKI.

Wywiad z ppłk WesołowskimW dniach 31.05.2016 - 02.06.2016 r. w Kielcach odbyły się XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA. Targi otworzył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Targi AUTOSTRADA - POLSKA są jednym z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. W "kieleckim święcie budownictwa" wzięło udział ponad 400 wiodących firm z 22 krajów całego świata, w tym podobnie jak w latach ubiegłych Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

     Podczas targów można było zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia do budowy oraz utrzymania sieci drogowej, zapoznać się z nowymi technologiami oraz wysłuchać ciekawych wykładów. Jednym z nich było seminarium "Budujmy drogi betonowe - to się opłaca", które zorganizowało Stowarzyszenie Producentów Cementu.

     Zakład Lotniskowy z pomocą Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prezentował swoją ofertę oraz nowe technologie dotyczące badań umożliwiających ocenę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych i drogowych. Stoisko Zakładu Lotniskowego odwiedzili wieloletni klienci oraz przyjaciele jak również nowi zwiedzający zainteresowani naszą działalnością. Podczas targów kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski udzielił krótkiego wywiadu na temat oferty i działalności zakładu, który można zobaczyć na stronie www.viaexpert.pl.

publikacje (1)     W dniach 18-21.04.2016 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się 6th European Transport Research Conference, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pracownicy Zakładu Lotniskowego przygotowali cztery plakaty naukowe, które prezentowane były w trakcie sesji posterowej o następującej tematyce:

 • Evaluation criteria of the deterioration degree of airfield pavement functional elements made of cement concrete,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i dr inż. Piotr Barszcz;
 • Mobile composite mat for reconstruction of airfield and road pavements in crisis situations,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i kpt. mgr inż. Krzysztof Blacha;
 • Using computed tomography CT to examine concrete for airfield pavements,
     autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i mgr inż. Danuta Kowalska;
 • Durability of concrete airport and road pavements,
     autorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Nita i dr inż. Małgorzata Linek.

    W trakcie trwania konferencji ITWL reprezentowali także przedstawiciele Działu Rozwoju i Promocji, którzy zorganizowali stoisko promocyjne na temat działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej przez Zakład Lotniskowy.

    Transport Research Arena to najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego i współmodalnego. Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów. Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL. Współorganizatorami TRA2016 było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big