Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Ryn2019 mW dniach 9-12 czerwca 2019 r. odbyła sie międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą TRANSPORT XXI WIEKU. Organizatorem konferencji był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych, krajowych i zagranicznych, zajmujących się problematyką trasnportu odbyła się w malowczniym zamku w miejscowości Ryn na mazurach. Uczestnicy obradowali na temtaty związane z trasnportem szynowym, drogowym, lotniczym i morskim w aspekcie technino-technologicznym i organizacyjnym oraz z integracją środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT.

W konferencji czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Lotniskowego z ppłk dr inż. Mariuszem WESOŁOWSKIM na czele. Przedstawili Oni następujące referaty:

Impact of airfield pavement's operability on its anti-skid properties
- referat wygłosił mgr inż. Paweł Iwanowski

Examination of selected cleaning elements of airport service equipment in scope of airfield's movement areas maintenance
- referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski

Properties of de-icing agents for use on paved airfield pavements after their expiration dates
- referat wygłosiła mgr inż. Danuta Kowalska


20190516 120957 mW dniach 14-16 maja 2019 r. odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, jakim są XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Była to jublieuszowa impreza, zorganizowana już po raz 25. W Targach Kielce spotkali się przedstawiciele najważniejszych firm budowlanych, specjaliści z branży oraz zarządcy dróg

Podobnie jak i w latach ubiegłych, pracownicy Zakładu Lotniskowego oraz Działu Rozwoju i Promocji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przedstawili uczestnikom targów ofertę zakładu w zakresie budownictwa drogowego i lotniskowego.

szkolenieWat19 mW dniach 01-02 kwietnia 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną przeprowadzili szkolenie pt. "Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją". Adresatami szkolenia byli żołnieże zajmujący stanowiska ściścle związane z zarządzaniem infrastrukturą lotniskową, w szczegółności nawierzchniami lotniskowymi.

Z ramienia ITWL wykład wygłosili Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz dr inż. Adam Poświata. Szkolenie praktyczne z zakresu badań diagnostycznych i materiałowych przeprowadzili pracownicy Zakładu Lotniskowego związani z przedmiotowymi zagadnieniami.

Szkolenie obejmowało przede wszystkim omówienie nawierzchni wykonywanych z betonu asfaltowego oraz z betonu cementowego. Przedstawiono ich technologie budowy, w tym materiały do ich budowy, stosowany sprzęt oraz technologię i organizację robót. Zwrócono szczególną uwagę na polskie i światowe dokumenty normatywne stosowane na polskich obiektach lotniskowych, związane z budową i utrzymaniem nawierzhchni. Omówiono warunki odbioru i eksploatacji nawierzchni lotniskowych kładąc nacisk na sprawdzenie podstawowych paramterów użytkowych, do których zalicza się przede wszystkim nośność, równość i szorstkość.
Wykład zawierał także elementy utrzymania nawierzchni lotniskowych w warunkach normalnej i zimowej eksploatacji, diagnostykę nawierzhni lotniskowych oraz stosowanie środków odladzających do zmiowego utrzymania nawierzchni.

generał 2 mDnia 12 grudnia 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych miała miejsce wizyta Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Dariusza Ryczkowskiego. Na spotkaniu omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz przedstawiono kierunki rozwoju i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Lotniskowy w zakresie infrastruktury lotniskowej.

W spotkaniu brał udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz Kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wraz z przedstawicielami swojego zespołu.

Dyrektor Żyluk przedstawił prezentację w zakresie dorobku oraz kierunków rozwoju ITWL, natomiast ppłk Wesołowski zaprezentował możliwości naukowo-badawcze Zakładu Lotniskowego, w tym szeroki zakres innowacyjnych prac prowadzonych na potrzeby rozwoju wojskowej infrastruktury lotniskowej.


Jurata 1 mW dniach 20-21 listopada 2018 r. w Juracie odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna Infrastruktury Wojskowej Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ”

W konferencji czynnie uczestniczył Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL –
ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, który w dniu 20 listopada 2018 r. wygłosił referat nt.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych do budowy i wzmacniania naturalnych nawierzchni lotniskowych.”

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big