Projekty

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH


dobrowolski logo


Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły.

Innowacja produktowa zostanie osiągnięta dzięki przeprowadzonym pracom B+R ukierunkowanym na opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu, składającego się z modułu pomiarowego oraz modułu autopilota.

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM
POIR.01.01.01-00-0919/19 FINANSOWANY JEST PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

• Dobrowolski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


Przyznane finansowanie projektu w wysokości: 4 457 729,41 zł
Czas realizacji projektu: 33 miesiące


br logo

stopka eu logo


 

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big