Publikacje, Konferencje, Normalizacja

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Zakład Lotniskowy ITWL w swoim dorobku posiada wiele publikacji naukowych. Zaliczyć do nich należy wydania książkowe, artykuły, publikacje konferencyjne, ekspertyzy, sprawozdania z prowadzonych badań i wiele innych. Zakład opracowuje także dokumenty normatywne dotyczące budowy, remontów i eksploatacji nawierzchni lotniskowych.

DSC00002 m
lotniska2
nita
publikacje-(1)
publikacje-(3)
publikacje-(4)
TransComp
ulc

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big